rug

Een bouwwerk maken

 

Ontwerp illustraties en infographics voor cultuur en educatiecentrum K&C in Assen.

 

Grafische vormgeving en tekstopmaak: Stilet Vormgeving